Како да се вработите во Лин

Како да се вработите во Лин?

Доцното прифаќање на Албанија за економијата на слободниот пазар резултираше со пораст на отворањето работни места во Лин. Како резултат на зголеменото количество странски инвестиции во земјата, многу индустрии брзо се шират. Лин е село во

Прочитај повеќе