Како да се вработите во Gjирокастро

Како да се вработите во Gjирокастро?

Доцното прифаќање на Албанија за економијата на слободниот пазар резултираше со пораст на отворањето работни места во Gjирокастер. Како резултат на зголеменото количество странски инвестиции во земјата, многу индустрии брзо се шират. Gjирокастер е град и општина

Прочитај повеќе