Како да аплицирате за азил во Белгија

Како да аплицирате за азил во Белгија?

Можете да аплицирате за азил во Белгија само ако се плашите од прогон во вашата земја. Белгија ја спроведува Конвенцијата на УНХРЦ од 1951 година за статусот на бегалците. Исто така, сите странци кои влегуваат во Белгија имаат право да аплицираат за азил.

Прочитај повеќе