Како да се вработите во Лин

Како да најдете работа во Либан?

Либан е источномедитеранска земја. Очекувате да добиете стапка на одговор од 0.5 до 1.0 проценти со страниците подолу (луѓе што ќе ви одговорат на кого сте го доставиле вашето барање / биографија). Сепак, ве поттикнувам

Прочитај повеќе

Либан линкови, веб-страници со информации, групи за разговор

Програма за права во егзил Списокот на провајдери на правна помош за про боно е список на организации, адвокати и други кои можат да им помогнат на бегалците бесплатно во правни работи и да помогнат во обезбедување на бегалските права. Овој список исто така може да биде од

Прочитај повеќе