Контактирајте не

ако имате какви било прашања во врска со патувањето и живеењето во странство.
м.м / азил врски
or
застапување @alinks. Организации

ако сакате да волонтирате со нас, испратете е-пошта до
регрутирање @alinks. Организации

за прибирање финансиски средства и ако сакате да направите донација (благодарам!) Ве молиме испратете преку е-пошта
прибирање финансиски средства @alinks. Организации

ако сакате да разговарате со нашите доверители, или за сметководство или администрација, ве молиме користете
info@alinks. Организации

ако сте друга организација, деловен профит или медиуми и сакате да работите со нашата група, користете
застапување @alinks. Организации


alinks, врските во странство, се создадени и поддржани од линкови за азил.
Азил врски е солидарност регистрирана во Англија и Велс како добротворна организација, ЦИО, со добротворен број 1181234.